ترامبو، ما استطاعت پرداخت دستمزد تو رُ نداریم.

خُب برای فیلمنامه اون فیلم چقدر پول دادی؟ مردان بدِگورستان.

هزارُ دویست تا

باشه منم به ازای هزارُ دویست تا براتون می نویسم.

و نمی خوای اسمت رُ فیلمنامه بخوره؟

نه شماها نمی خواین تا اسمم روش بخوره.

درست فهمیدی که ما نمی خوایم. مخصوصا اگه هنوزم از اون فکرا تو سرته.هست؟

تا آخر عمر.

یا مسیح.خُب خودت ایده یی نداری؟

خُب من تازه از زندان آزاد شدم. جنایی چطوره؟ داستان یک گنگستر که ظهور می کنهُ بعدش سقوط می کنه؟ چونکه از این چیزا پول خوبی در میاد.

باشه تا کی آماده می شه؟

سه روز . صد صفحه فیلمنامه تو سه روز.

http://www.altfg.com/film/wp-content/uploads/images/2015/11/trumbo-movie-bryan-cranston.jpg

منبع : سینما یعنی زندگیTrumbo منبع : سینما یعنی زندگیTrumbo
برچسب ها : فیلمنامه ,هزارُ دویست